محیط زیست

محیط زیست ایران با خشک شدن رودخانه‌ها و تالاب‌ها، کاهش شدید آب‌های زیرزمینی، بیابان زایی، کاهش تنوع زیستی، آلودگی هوا و خاک، مدیریت نامناسب زباله، فرسایش خاک، تخریب مراتع و جنگل‌ها و … روبرو است. این چالش‌ها نیازمند توجه و تلاش‌های جدی برای حفظ محیط زیست در ایران هستند.

دکمه بازگشت به بالا